Esihenkilö-
työnohjaus

Inhimillisellä johtamisella rakennetaan tulevaisuuden kestäviä työyhteisöjä

Esihenkilöt kohtaavat ja johtavat työssään valtavan kirjon erilaisia tilanteita, ihmisiä ja tunteita.
Työ edellyttää jatkuvaa oman johtajuuden arviointia, haastamista ja kehittämistä.
Ilman itsensä tuntemista on vaikea johtaa muita.

Esihenkilötyönohjaus tarjoaa arvokkaan tilaisuuden parantaa niin johtamistaitoja,
tiimin dynamiikkaa kuin koko organisaation hyvinvointia ja tulosta.

Milloin viimeksi sinä ja tiimisi olette pysähtyneet arvioimaan omaa toimintaanne?

Kenelle
esihenkilö-
työnohjaus
sopii?

 

Haastaako työyhteisöä heikko ilmapiiri, iso organisaatiomuutos tai kriisi? Kuormittaako oma työ, tarvitsetko tukea uusien toimintamallien jalkauttamisessa tai haluaisitko osata kommunikoida paremmin? Tavoitteleeko tiimisi tehokkaampia työtapoja?

Esihenkilötyönohjaus parantaa johtamiskäytäntöjä, tiimien yhteistyötä ja organisaation toimintakykyä monilla eri toimialoilla.

Esihenkilötyönohjaus sopii erityisesti esihenkilöille, joilla on merkittävä rooli tiimin tai organisaation toiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Olemme Indikatorissa ohjanneet esimerkiksi liike- ja yritysjohtoa, esihenkilöitä sosiaali- ja terveysalalla, viranhaltijoita julkishallinnon tehtävissä ja keitä muita keitä haluamme mainita tässä?

Suosittelemme esihenkilötyönohjausta kaikille, jotka haluavat lisätä omaa hyvinvointiaan tai kykyä motivoida muita! Onnistuminen edellyttää vain, että olet itse sitoutunut muutokseen.

Mitä esihenkilö-
työnohjauksessa
tapahtuu?

 

Työnohjaus tarjoaa tilaisuuden itsetutkiskeluun ja oman kehityksen tukemiseen. Esihenkilötyönohjauksessa voimme esimerkiksi pohtia, millaisiin ajatuksiin, asenteisiin ja selviytymisstrategioihin oma johtajuus perustuu, ja muokata niitä toimivampaan suuntaan.

Esihenkilötyönohjaus toteutetaan aina asiakkaan tarpeista ja tavoitteista käsin. Ensimmäisillä kerroilla saat tarvittaessa apua omien tavoitteiden sanoittamisessa ja prosessin edetessä täsmällisiä työkaluja omiin tavoitteisiin pääsemisessä. Seuraamme aktiivisesti tavoitteiden toteuttamista, etkä jää yksin prosessin päätyttyäkään.

Toteutamme esihenkilötyönohjauksen ryhmässä, jonka kanssa tapaamme kasvokkain säännöllisesti. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa korostuu vertaistuki ja esihenkilötyöhön liittyvien ilmiöiden monipuolinen tarkastelu yhdessä muiden esihenkilöiden kanssa. Voit jakaa työhön liittyvät harmit ja haasteet turvallisessa ympäristössä kenenkään tuomitsematta.

Ryhmässä jaetut kokemukset ja näkökulmat antavat arvokkaita oivalluksia ja uusia näkökulmia omaan johtamistyöhön.

Työnohjausprosessi sovitaan yleensä vuodeksi kerrallaan. Tapaamiset järjestetään suositeltavasti 3-5 viikon välein.

Esihenkilö-
työnohjauksesta
saat:

 • työkaluja stressin hallintaan ja hyvinvoinnin parantamiseen
 • valmiudet kohdata vaikeita asioita ja käsitellä erilaisia tunteita
 • vertaistuki
 • palautetaitojen kehittyminen
 • omien voimavarojen säätely
 • tuleeko Kirsi-Marja mieleen jotain muuta?

Esihenkilö-
työnohjauksen hyödyt:

 • hyvinvoiva, osaava ja työhönsä sitoutunut esihenkilö
 • terve ja toimiva tiimi
 • innostus ja innovaatiot lisääntyvät
 • organisaatiokulttuuri kehittyy
 • koko organisaation tulos paranee
 • Tuleeko mieleen jotain muuta?

Työnohjauksen hinta riippuu prosessin pituudesta ja osallistujien määrästä.

Tähän sitaatti, jossa kerrotaan millaista Kirsi-Marjan työnohjauksessa on ollut, ja mitä hyötyä ohjattava on kokenut saavansa työnohjauksesta.