Kriisityönohjaus

Kun työarki järkkyy, työnohjaus auttaa eteenpäin

Kohtasitko henkilökohtaisen kriisin tai tapahtuiko töissä jotain traumaattista?

Kun ihminen tai yhteisö kohtaa kriisin, se järkyttää tavallista työarkea ja koettelee väistämättä hyvinvointia ja koko työkykyä. Haethan apua mahdollisimman nopeasti!

Kriisityönohjaus tarjoaa tukea, työkaluja ja voimavaroja yllättävissä tai poikkeuksellisen kuormittavissa tilanteissa. Saat ohjauksesta tukea vaikeiden asioiden kohtaamiseen ja käsittelyyn, ja turvallisen tilan, jossa palautua.

Ketkä saavat apua kriisityönohjauksesta?

 

Saiko arkenne solmuun konflikti, riippuvuus, väkivalta, onnettomuus tai muu traumatisoiva tapahtuma?  Kriisityönohjaus auttaa yksilöitä ja yhteisöjä alasta riippumatta käsittelemään yllättäviä tilanteita ja niiden aiheuttamia reaktioita ja haasteita.

Jokainen ihminen reagoi kriisiin yksilöllisesti, mutta siitä palautuminen on vaikeaa ilman asian työstämistä.

Suosittelemme kriisityönohjausta kaikille yksilöille ja yhteisöille, joiden kuormitus on kasvanut merkittävästi tai turvallisuuden tunne töissä on järkkynyt.

Olemme tukenasi Satakunnassa ja koko Suomen alueella. Kriisityönohjaus voidaan toteuttaa tarvittaessa myös etänä?

Mitä kriisityönohjauksessa tapahtuu?

 

Kriisityönohjauksen alussa kartoitamme tilanteen ja arvioimme ohjattavien tarpeet. Käymme kanssasi läpi kriisin laajuuden ja sen vaikutukset organisaatioon ja sen ihmisiin.

Ohjaus voi sisältää erilaisia elementtejä, kuten yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, psykologista tukea sekä stressinhallintatekniikoita.

Kriisityönohjauksen tarkoituksena on tarjota turvallinen tila, jossa voitte käsitellä kokemuksianne, tunteitanne ja reaktioitanne. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mikään ihmisyydessä ei ole vierasta kokeneille ohjaajillemme.

Ohjauksessa pyrimme tukemaan yksilöiden ja ryhmien psyykkistä selviytymistä sekä auttamaan palautumaan normaaliin toimintakykyyn – pääsemään eteenpäin.

Tarvittaessa työskentelyä voidaan jatkaa psykoterapeuttisin menetelmin.

Kriisityönohjauksen aloitus sovitaan mahdollisimman nopeasti. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan 1-5 kuinka tiheästi?

Kriisi-
työnohjauksesta
saat:

 • psykologista ensiapua ja mahdollisuuden keskusteluun
 • apua stressiin ja ahdistukseen
 • työkaluja kohdata ja käsitellä vaikeita tilanteita ja tunteita
 • tukea toimintakyvyn palauttamiseen ja ylläpitämiseen haastavina aikoina
 • henkistä hyvinvointia
 • resilienssiä ja kykyä sopeutua muutoksiin
 • turvallisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä
 • tuleeko Kirsi-Marja mieleen jotain muuta?

Kriisi-
työnohjauksen hyödyt:

 • Parantaa organisaation kykyä palautua nopeasti ja tehokkaasti kriisistä
 • Parantaa työntekijöiden henkistä hyvinvointia
 • Kasvattaa työyhteisön resilienssiä ja yhteisöllisyyttä
 • Parantaa valmistautumista tuleviin kriiseihin
 • Kehittää organisaation valmiuksia ja tukee liiketoiminnan jatkumista
 • muuta?

Työnohjauksen hinta riippuu prosessin pituudesta ja osallistujien määrästä.

Tähän sitaatti, jossa kerrotaan millaista Kirsi-Marjan työnohjauksessa on ollut, ja mitä hyötyä ohjattava on kokenut saavansa työnohjauksesta.