Muutostyönohjaus

Osallista, kannusta ja kehitä – vahva organisaatio sitoutuu muutoksiin 

Miten luontaista ihmismielelle onkaan vastustaa muutosta. Yt-neuvottelut, fuusio, uusi strategia tai yrityskulttuurin ja
toimintapojen muutos voivat kaikki horjuttaa työntekijän sisäistä turvaa ja koko yhteisön identiteettiä.

Jo ennen kuin tuttu ja totuttu horjuu, on tärkeää kehittää yhteisiä työkaluja, kasvattaa resilienssiä ja yhteishenkeä, ja helpottaa näin yhteisön muutoksiin sopeutumista ja muutosten omaksumista.
Vuorovaikutuksella on merkittävä rooli vahvan työyhteisön rakentamisessa.

Muutostyönohjaus tukee ja ohjaa organisaatioita muutosten läpiviennissä. Yksittäisten toimintojen muuttamisen sijaan me
Indikatorissa autamme ja keskitymme koko organisaationne kokonaisvaltaiseen kehittymiseen.

Oletteko sinä ja tiimisi uuden edessä?

Kenelle
muutostyönohjaus
sopii?

 

Muutostyönohjauksen tavoitteena on tukea sujuvaa ja onnistunutta muutosta, vähentää vastarintaa ja lisätä sitoutumista ja motivaatiota muutoksen läpiviemiseksi. Ydinajatus on luoda osallisuutta ja kehittää ihmisten välistä yhteistyötä yhteisössänne.

Oletpa hr-ammattilainen, johtamisen konsultti, osa projektitiimiä tai ylimmän johdon edustaja, muutostyönohjaus sopii erityisesti teille, joille muutoksen läpivieminen ja organisaatiokulttuurin muuttaminen ovat ajankohtaisia tavoitteita.

Kaikenkokoiset organisaatiot ja yhteisöt hyötyvät muutostyönohjauksesta. Yritysten lisäksi valtion virastot, kunnat ja muut julkisen sektorin organisaatiot, sekä erilaiset järjestöt voivat vahvistaa yhteistyötä ja osallisuutta ohjauksen avulla.

Suosittelemme muutostyönohjausta jo ennen akuutteja muutostilanteita. Ennakoiva muutostyönohjaus parantaa organisaation kykyä kohdata ja hallita muutoksia tehokkaasti ja positiivisesti.

Mitä muutos-
työnohjauksessa tapahtuu?

 

Konsultointi ja ohjaussuhde alkaa aina ajankohtaisen tilanteen tunnistamisesta. Määrittelemme yhdessä tavoitteet ja aikataulut.

Käytämme ohjauksessa erilaisia valmennuksellisia ja koulutuksellisia menetelmiä. Tärkein tavoitteemme on auttaa synnyttämään oivalluksia herättäviä vuoropuheluja ja hahmottamaan yhteistyötä uudella tavalla.

On myös tärkeää, että organisaation johto osallistuu muutoksen tapahtumapaikoille. Näin vuorovaikutus  alhaalta ylöspäin on mahdollista. Koko yhteisön osallistaminen auttaa muutoksen toteuttamisessa, yhtenäisen ja reaaliaikaisen tiedon kulkemisessa ja parantaa työtyytyväisyyttä.

Kun työntekijöille tarjotaan riittävästi tukea, viestintää ja osallistumismahdollisuuksia ihmiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja sitoutua muutokseen.

Työnohjausprosessi sovitaan yleensä tiiviiksi kokonaisuudeksi. Tapaamiset järjestetään esimerkiksi kuukausittain puolen vuoden ajan?

Muutos-
työnohjauksesta
saat:

 • Valmistautuminen ja tuki muutostilanteissa vähentää epävarmuutta ja stressiä
 • Mahdollisuus kehittää uusia taitoja ja mukautua muuttuviin olosuhteisiin
 • Motivaaatio, sitoutuminen ja tunne työn merkityksellisyydestä kasvaa
 • Ohjauksen avulla työntekijät ymmärtävät muutoksen syyt ja tavoitteet
 • Ammatillinen kehitys
 • tuleeko Kirsi-Marja mieleen jotain muuta?

Muutos-
työnohjauksen hyödyt:

 • Motivoituneet ja tyytyväiset työntekijät
 • Yhteistyön paraneminen
 • Viestintä ja tiedonkulku lisääntyy
 • Työntekijöiden vastarinta vähenee
 • Työntekijöiden sitoutuminen kasvaa
 • Sujuva muutosprosessi vähentää häiriöitä ja parantaa tehokkuutta
 • Riskienhallinta paranee
 • Joustava ja sopeutumiskykyinen organisaatiokulttuuri edistää innovaatioita, parantaa kilpailukykyä ja tukee kasvua
 • Tuleeko mieleen jotain muuta?

Työnohjauksen hinta riippuu prosessin pituudesta ja osallistujien määrästä.

Tähän sitaatti, jossa kerrotaan millaista Kirsi-Marjan työnohjauksessa on ollut, ja mitä hyötyä ohjattava on kokenut saavansa työnohjauksesta.