Ryhmätyönohjaus

Tavoitteena työyhteisö, jossa viihdytään, vuorovaikutetaan ja voidaan hyvin 

Ryhmätyönohjaus on tehokas tapa kehittää työtapoja, tiivistää yhteistyötä,
ja mikä tärkeintä, lisätä työntekijöiden hyvinvointia. 

Ohjauksen avulla tuemme tiimisi jäsenten ammatillista kasvua,
yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisukykyäja yhteisten tavoitteiden saavuttamista.
Tiimisi saa tukea ja työkaluja uusien ideoiden ja toimintatapojen kehittämiseen. 

Ryhmätyönohjaus tarjoaa arvokkaan tilaisuuden parantaa tiimin
dynamiikkaa ja hyvinvointia sekä lisätä työniloa ja sitoutumista. 

Milloin viimeksi olette pysähtyneet yhdessä ihmisinä työn äärelle?

Kenelle
ryhmätyönohjaus
sopii?

 

Tavoitteletko tiimisi kanssa tehokkaampia työtapoja? Oletteko aloittamassa monimutkaista projektia tai onko edessä iso muutos? Ehkä haluatte vahvistaa keskinäistä luottamusta, purkaa jännitteitä ja varmistaa, että pelaatte yhteiseen maaliin? 

Ryhmätyönohjaus tiivistää yhteistyötä ja tiimin toimintakykyä toimialasta riippumatta. Erityisesti vaativaa asiantuntija-, viranomais- tai vuorovaikutustyötä tekevät työyhteisöt hyötyvät ryhmätyönohjauksesta. Ohjausmuoto sopii hyvin vakiintuneille työyhteisöille, mutta myös tuoreemmat tiimit, jotka vielä hakevat yhteisiä käytäntöjä, hyötyvät ryhmätyönohjauksen tarjoamasta tilasta tutustua, innovoida, oppia ja luoda uusia toimintatapoja.

Ryhmätyönohjaus sopii sinulle, joka haluat tukea tiimisi jäsenten jaksamista, osaamista ja urakehtitystä. Suosittelemme sitä kaikille työyhteisöille, jotka haluavat lisätä hyvinvointiaan.

Me ohjaamme työyhteisöjä kaikkialla Suomessa.

Mitä ryhmä-
työnohjauksessa tapahtuu?

 

Ryhmätyönohjaus tarjoaa tilaisuuden tiimisi kehityksen tukemiseen ja työkaluja arkisten haasteiden ratkomiseen.

Ryhmätyönohjaksessa kehitämme turvallisessa tilassa, ohjaajan avulla ja yhdessä ryhmänä uusia ideoita ja toimintatapoja. Luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri edistää avointa vuorovaikutusta ja oppimista.

Räätälöimme ohjauksen tiimisi tarpeiden ja erityispiirteiden mukaan, sillä jokainen tiimi on ainutlaatuinen. Ohjauksen lähtökohtana on, että prosessin aikana jäsenet voivat avoimesti jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja haasteitaan.

Hyödynnämme ryhmätyönohjauksessa erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten ongelmanratkaisuharjoituksia ja reflektiotehtäviä. Ohjaajan tehtävänä on auttaa ryhmää ja sen yksilöitä kehittymään yhteisesti sovittuun suuntaan.

Seuraamme ja arvioimme ohjauksen vaikutuksia säännöllisesti varmistaaksemme, että se vastaa tiimin tarpeita ja tavoitteita.

Työnohjausprosessi sovitaan yleensä noin vuoden ajalle. Suosittelemme tapaamisia 3-5 viikon välein.

Ryhmä-
työnohjauksessa
saat:

 • parantaa kommunikaatiota ja yhteistyötaitoja
 • tehostaa ongelmanratkaisukykyä
 • edistää ammatillista kasvua ja oppimista
 • lisää sitoutumista ja motivaatiota
 • tukee konfliktien hallintaa ja ennaltaehkäisyä
 • auttaa tavoitteiden selkeyttämisessä ja saavuttamisessa
 • vahvistaa tiimin yhtenäisyyttä ja työhyvinvointia
 • tuleeko Kirsi-Marja mieleen jotain muuta?

Ryhmä-
työnohjauksen hyödyt:

 • parantaa tiimien hyvinvointia ja tuottavuutta
 • edistää innovointia ja luovuutta
 • vähentää työpaikan konflikteja ja parantaa työilmapiiriä
 • lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota
 • parantaa työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehitystä
 • tukee organisaation muutosprosesseja
 • vahvistaa organisaation kykyä saavuttaa strategisia tavoitteita
 • vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työhyvinvointia
 • Tuleeko mieleen jotain muuta?

Työnohjauksen hinta riippuu prosessin pituudesta ja osallistujien määrästä.

Tähän sitaatti, jossa kerrotaan millaista Kirsi-Marjan työnohjauksessa on ollut, ja mitä hyötyä ohjattava on kokenut saavansa työnohjauksesta.