Jokainen meistä tekee työtä omalla persoonallaan. Se osa, jonka
investoimme työhön, kaipaa tulla nähdyksi ja arvostetuksi.
Työnohjauksen yksi tavoite on tukea työstä palautumisen keinoja,
jotta työ voisi asettua oikeisiin mittasuhteisiin elämässämme.
Työhyvinvoinnin kasvaessa meissä vapautuu energiaa uuden
oppimiseen.

Indikator tarjoaa työkalut tärkeiden oivallusten tekemiseen.

Haastamme oivaltamaan

Työhyvinvointia ja ammatillista kehitystä

Indikator on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työnohjaus- ja koulutuspalveluihin erikoistunut yritys. Indikator tulee työnantajan kumppaniksi ja vierellä kulkijaksi, kun tavoitteena on hyvinvoiva ja oppiva organisaatio. Hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä tukevan organisaation työntekijät voivat hyvin suurissakin muutoksissa.

Kutsumme organisaatioita pohtimaan omaa perustehtäväänsä, tekemään oivalluksia ja löytämään uusia työkaluja työnsä tueksi.

Ota meidät kumppaniksi.

Näin päästään alkuun:

j
YHTEYDENOTTO

Tilaaja on tunnistanut tarpeen. Arvioidaan yhdessä, onko Indikator oikea valinta kumppaniksi.

ALKUKARTOITUS

Tarpeen määritteleminen yhdessä: Mitä tavoitteellaan ja miten? Ketkä osallistuvat?Arviointimenetelmien ja tulosmittareiden asettaminen

SOPIMUS

Palvelun sisältö, pelisäännöt, tavoitteet, toteutus, kesto ja hinta.

TYÖSKENTELYVAIHE

Tavoitteiden mukainen työskentely ja hyötyjen jatkuva arviointi.

ARVIOINTI

Työhyvinvoinnin lisääntyminen, tehtävien ja roolien selkeytyminen, työidentiteetin vahvistuminen, työn tehokkuuden ja laadun paraneminen, vertaistuki. Palaute Indikatorin toiminnasta.

Ota yhteyttä ja keskustellaan työnohjauksen ja koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista organisaatiosi hyvinvoinnin ja tehokkuuden tukemiseksi.