Kirsi-Marja Hoffrén

Kirsi-Marja Hoffren

Kirsi-Marja Hoffrén on Indikator Pro Oy:n perustaja. Hän on koulutukseltaan perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, prosessikonsultti ja systeemisen toimintamallin kouluttaja. Hän on toiminut yrittäjänä vuodesta 2016 alkaen toiminimellään Perhe- ja
paripsykoterapiapalvelut Kirsi-Marja Hoffrén tuottaen psykoterapia-, työnohjaus- ja koulutuspalveluita.

Kirsi-Marja on työohjannut sosiaali- ja terveydenhuollon esihenkilöitä ja työryhmiä sekä psykoterapeutteja (yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus). Systeemistä lastensuojelumallia hän on kouluttanut Kuopiossa, Kanta-Hämeessä ja Porissa. Psykoterapiaa Kirsi-Marja on tehnyt Terveystalossa. Indikatorissa Kirsi-Marja keskittyy työnohjaukseen ja systeemisen toimintamallin kouluttamiseen.

AMMATTITAITO

Sosiaalialan työkokemusta vuodesta 2002

Peruskoulutukseltaan Kirsi-Marja on sosionomi (AMK). Työkokemusta hänelle on karttunut sosiaalialalta asiakastyöstä, esimies- ja kehittämistehtävistä.

Työnohjausta vuodesta 2010

Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus (2016–2019), 80 op, Turun Yliopiston Brahea-keskus

Suomen työohjaaja ry:n hyväksymä työnohjaaja (STOry)

Systeemisen lastensuojelumallin koulutusta vuodesta 2017

Systeemisen lastensuojelumallin kouluttajakoulutus (2017–2018), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Psykoterapeutti vuodesta 2008, Valvira

Sensomotorisen psykoterapian II-tason koulutus (2022-2023), Sensorimotor Psychotherapy Institute

Sensomotorisen psykoterapian I-tason koulutus (2021), Sensorimotor Psychoterapy Institute

EMDR-terapeutti I-tason koulutus (2019) ja II-tason koulutus (2019), EMDR Institute/ Traumaterapiakeskus

Vaativan erityistason perheterapiakoulutus (2008–2010). Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus. Ammatillinen pätevyys toimia kyseisen psykoterapiasuuntauksen työnohjaajana ja kouluttajana

Erityistason perheterapiakoulutus (2005–2008). Ammatillinen pätevyys toimia perhepsykoterapeuttina. Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus

Kognitiivisen psykoterapian perustaidot (2002–2003), Integrum-instituutti