Systeemisen toimintamallin koulutus

Systeemisen toimintamallin tavoitteena on luoda yhteistä kieltä ja toimintamalleja monialaiseen yhteistyöhön Suomessa, jotta lastensuojelun asiakasperheet ja eritoten lapset saisivat laadukasta ja oikea-aikaista apua.

Toimintamallin tavoitteena on luoda suhdeperusteista ja ihmissuhteisiin perustuvaa systeemistä työotetta, jonka muutostyökalut tulevat perheterapiasta. Systeeminen toimintamalli rakentuu työntekijän systeemisestä ajattelutavasta. 

Perhe muodostaa lapselle elämän tärkeimmän, hänen kehitystään ja hyvinvointiaan määrittelevän systeemin. Perhe rakentuu erilaisista suhteista, osasysteemeistä, ja jokaisella perheenjäsenellä on oma suhde jokaiseen perheenjäseneen (esim. lapsi-vanhempisuhteet, sisarussuhteet, vanhempien parisuhde jne.). Lapsi ja muut perheenjäsenet kuuluvat myös muihin systeemeihin, joissa he ovat suhteessa muihin ihmisiin. Systeemisen mallin perusajatus on se, että ongelmat ja onnistumiset rakentuvat suhteissa. Suhteet puolestaan rakentuvat vuorovaikutuksen ja kommunikaation avulla.

Indikator-koulutukset

Asiakkaalle räätälöity kokonaisuus

Koulutusten sisältö suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Tällä pyritään sitouttamaan myös johto systeemisen toimintamallin käyttöönottoon. Koulutuksen sisältö ja toteutus käydään läpi myös koulutukseen osallistuneiden kanssa ennen koulutuksen aloittamista. Määritellään yhdessä, mihin koulutuksella pyritään ja miten se sovitetaan organisaation ja tiimin perustyöhön.

Koulutus toteutetaan prosessinomaisesti moduuleittain. Koulutuksen sisään on rakennettu työnohjaus, joka tukee toimintamallin käyttöönottoa.

Koulutukset systeemisestä työmallista

Kun haluatte ottaa systeemisen toimintamallin osaksi organisaationne toimintatapaa ja olla mukana tässä tärkeässä muutoksessa, ota yhteyttä. Pohditaan yhdessä, millainen koulutuskokonaisuus ja -prosessi palvelisi juuri teidän organisaatiotanne ja tiimiänne.

Täydennyskoulutus ja työpajat

Oletteko käyneet systeemisen toimintamallin perusteet ja toivotte täydennyskoulutusta – kuten tiettyjen teemojen ympärille rakennettuja työpajoja? Mietitään yhdessä, miten voimme olla teille avuksi systeemisen toimintamallin sisäistämisessä ja käyttöönotossa.

KOULUTUSTEN KOHDERYHMÄ

Systeemistä toimintamallia käsittelevän koulutuksen kohderyhminä ovat lastensuojelun, perhesosiaalityön ja laajemmin lapsi- ja perhepalveluiden henkilöstö. Koulutamme työyhteisöjä ja organisaatioita systeemisen toimintamallin omaksumisessa koko Suomen alueella.

Jos haluat lisätietoa koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Osoite

Vaontie 8
28370 Pori

Puhelin
Sähköposti